Background
25.2.2022putin, unkari, astrologia, transiitti, saturnus transiitti, zelenskyi

Vladimir Putin, Saturnus tran­siit­ti

Helmikuu 2022

Putin on syntynyt 7.10.1952 klo 9:30 a.m. Saint Petersburg, RU.


Syntymäkartalla on Pluto yhtymässä MC akselilla, Pluto on todella merkittävä. Pluto on syvällinen opettaja, usein haasteiden kautta. Ihmisen valinnat ovat merkittäviä. Minkä valinnan teen? Kun kartta on näinkin Plutoninen, ihminen on joko uhri tai tyranni. Jokaisella on mahdollisuus valita, voi nousta uhrin roolista, saada viisautta ja kokemusta, elää rikasta ja antoisaa elämää. Voi myös valita toisin, nyt näemme mihin tyrannin roolin valinta voi pahimmillaan johtaa.

Putinin Kuun Yläsolmu on yhtymässä IC akseliin Vesimiehessä, oppositiossa Plutoon. Putinin tulee oppia miten toimia ryhmissä ja kodissa. Miten toimia epäitsekkäästi , ajatella ja toimia huomioiden toiset ihmiset. Putin on saanut aseman, jossa voisi toimia todella merkittävästi Kuun Yläsolmun oppia toteuttaen. Nyt näemme minkä tien hän on valinnut. Surullinen valinta, vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja nyt Ukrainan kanssa kohtaa nämä valinnat verisesti.


Tänä vuonna 2022 Saturnus transitoi syntymäkartan Kuun Yläsolmua IC akselilla aktivoiden todellakin Kuun Yläsolmun opin. Putin on kääntynyt sisäänpäin. Syntymäkartalla Kuun Alasolmu on MC akselilla yhtymässä Plutoon. Siten Saturnus on aktivoinut Pluton MC akselilla. Totta tosiaan pitäisi saada tasapaino MC/IC Kuun Yläsolmut ja Pluto energioissa, tasapaino oman sisäisen minän ja ulkoisen maailman välillä. Kuun Yläsolmujen vaaka on pahasti keikahtanut itsekkäisiin tavoitteisiin Plutonisissa energioissa. 


Saturnus opettaa parhaimmillaan sääntöjä, vastuullista toimintaa, nyt Saturnus transiitti ikään kuin kutistaa Putinin Vesimies Kuun Yläsolmun oppia. Valinnat ovat johtaneet tähän, valita voi aina. Kuvasta näkyy myös miten nyt tänä keväänä nopeammin liikkuvat planeetat transitoivat myös IC:tä ja Kuun Yläsolmua, tämä kuvastaa varmastikin mitä ristiriitoja kylmän naamion takana on.

1645769274167_Putin-lhtf1-me.JPG

2013 Saturnus transitoi AC minän akselia. Silloin päättyi eroon lähes 30-vuoden avioliitto Ljudmila Putinan kanssa. Putinin 'minä' kutistui. 2014 tapahtui Krimin hyökkäys, Putinin käskystä.


Ukrainan Pre­si­dent­ti Volodymyr Zelenskyi syn­ty­mä­kar­tal­la on kaunis yhtymä, Aurinko yhtymä Venus huoneessa 9. Ve­si­mie­hes­sä. Huoneessa yhdeksän on mm. elä­män­tar­koi­tuk­sen etsintä.


Ze­lens­keyn kartalla Staurnus transitoi MC eli julkisen minän akselia. Putinilla Saturnus puo­les­taan transitoi IC eli kodin, suvun, juurien akselia. Karman herra on mo­lem­mil­la mer­kit­tä­vä asemassa.  Saturnus tuo esille lait, rajat, säännöt, karman, kutistaa jne. Putinin Saturnus tran­siit­ti 'kutistaa' minän juuria, kotia, onko Putin yksin. Ze­lens­kyin Staurnus tran­siit­ti 'kutistaa' ulkoista minää. Ze­lens­kyin liik­ku­ma­ti­la fyy­si­ses­ti on ra­joit­tu­nut Kiovaan hänen omasta san­ka­ril­li­ses­ta va­lin­nas­taan koko Ukrainan kansan suojaksi. Hen­ki­ses­ti hän on kasvanut siihen mitä Aurinko yhtymä Venus kertoo. Putin on valinnut ku­tis­tu­mi­sen siihen mitä Pluto MC akselilla syn­ty­mä­kar­tal­la kertoo, olisi voinut valita toisinkin, kasvaa hen­ki­ses­ti.Mitä Saturnus nyt tuo, miten maailma muuttuu ? 

Toivon hartaasti, että Ukrainan Pre­si­den­tin Aurinko Venus yhtymä tuo Rakkauden energian maailmaan ja Aurinko paistaa jälleen vapaana kaikille.